neděle 4. května 2014

Kongres GfP s účastí Pavla Kamase začíná již 23. května

Kamas promluví o historii Protektorátu. Schultze-Rhonhof obdrží letošní „Huttenovu medaili“. 
Jak Náš směr již informoval, proběhne koncem května v Durynsku mezinárodní kongres vydavatelů, historiků a publicistů, pořádaný každoročně Společností pro svobodnou publicistiku (Gesellschaft für freie Publizistik, GfP). Představili jsme již jednotlivé referenty, kteří vystoupí na kongresu se svými přednáškami (přičemž v nejbližší době bude zveřejněn ještě samostatný příspěvek, pojednávající o jednom dalším účastníku, jehož osud je spjat s vyháněním z nově vzniklého Československa po roce 1945). Jako jeden ze zahraničních přednášejících vystoupí letos na kongresu i brněnský vydavatel Pavel Kamas.

Zde je podrobný program třídenního kongresu: V pátek 23. května ve večerních hodinách proběhne nejprve výroční schůze GfP. Na tu následující den naváže v dopoledních hodinách prezentace knih jedntlivými zastoupenými autory. Tématem první přednášky bude po obědě „Červencová krize 1914 – Pozadí vypuknutí války“ (dr. Albrecht Jebens). Poté vystoupí generálporučík ve výslužbě dr. Franz Uhle-Wettler s referátem „Anglo-americké smýšlení a pochybné následky, které to má pro nás“. Pozdní odpoledne je pak na řadě Pavel Kamas – jeho příspěvek nese název „Česko za Hitlera – náprava soudobých dějin“. V neděli 25. května jako první promluví James Bacque k tématu „Od historiografie vítězů k pravdě – Dlouhá cesta od nepřítele k příteli“. Před obědem bude generájmajoru ve výslužbě, Gerdu Schultze-Rhonhofovi uděleno ocenění GfP, Medaile Ulricha von Huttena, a poté přednese oslavnou řeč na počest vyznamenaného Alfred E. Zips, podplukovník ve výslužbě, a samozřejmě se ke slovu dostane i samotný nositel ocenění.

„Společnost pro svobodnou publicistiku“ byla založena v roce 1960 při příležitosti konání světoznámého knižního veletrhu, který probíhá ve Frankfurtu nad Mohanem. Již na Svatodušní svátky téhož roku se v Neustadtu (Weinstraße) v Porýní-Falci setkali poprvé nakladatelé, redaktoři, spisovatelé a publicisté, aby se společně zasazovali za svobodu slova. „Pojmy svoboda, pravda, demokracie a lidská důstojnost ještě nikdy nebyly vyslovovány tak často jako dnes, ale ve skutečnosti narůstá intolerance“, uvádí se v informační brožurce GfP. „Jsou sotva ještě trpěny názory, které se odchylují od ,ducha doby‘. Ten, kdo ústně nebo písemně vyjádří něco nežádoucího, musí počítat s tím, že bude hanlivě pranýřován.“ Ať už formou rozšiřování „likvidujících“ pomluv, zakazování výkonu určitých povolání, bojkotem nebo otrakizací. „A dokonce trestněprávní sankce narůstají znepokojivým způsobem a odporují tak vytvářenému obrázku nejsvobodnějšího státu německých dějin“, vysvětluje GfP pohnutky své činnosti. Výměna nejrůznějších názorů je podle GfP možná jen v omezeném měřítku a „šíří se cenzura a poručnictví“. Motto loňského kongresu znělo mimochodem „Od Versailles po Brusel – Německo stále platí“. O průběhu letošního kongresu a vystoupení Pavla Kamase bude Náš směr podrobně informovat. (-lb-)