středa 7. května 2014

Pražská Židovská obec ve své výroční zprávě podvádí nejen s čísly

Dokonce i tento graf, kterým operuje Židovská obec v Praze, je zmani-
pulován (viz text).
Publicista Tomáš Pecina adresoval včera vedení Židovské obce v Praze dopis, ve kterém požádal o vyjádření ke zjevnému podvodu ve zveřejněné „výroční zprávě o projevech antisemitismu v České republice“, jejíž údaje slepě a ochotně převzala česká média. Konkrétně jde o skutečnost, že zpráva se odvolává na údajný „alarmující nárůst“ antisemitsky laděných textů na česky psaném internetu v roce 2013, ačkoliv minimálně 35 ve zprávě uvedených příspěvků se na internetu objevilo již v roce 2012. (Tento počet bude pravděpodobně o něco vyšší, poněvadž některé články nejsou datované a jiné zase mezitím byly odstraněny, takže není zpětně možné oveřit datum publikování.) Znamená to tedy, že celá jedna třetina uvedených údajných a skutečných „antisemitských článků“ byla publikována již v roce 2012 a Židovská obec u nich uměle změnila letopočet na rok 2013.

„Takové jednání je, jak jistě uznáte, podvod“, píše Pecina předsedovi ŽO, Janu Munkovi, a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že zpráva byla dána k disposici mediím, jež o ní široce referovala, a to v kontextu domněle narůstajícího počtu antisemitských projevů v této zemi, očekávám, že k věci zaujmete stanovisko a jak mne, tak media, jimž byla původní tisková zpráva zaslána, o této politováníhodné události a o tom, jak byla vyšetřena, přiměřenou formou zpravíte.“ V této souvislosti je nutno poznamenat, že zmíněná zpráva se v první řadě odvolává na údajný prudký nárůst antisemitských projevů na internetu (dvojnásobný nárůst z 82 případů v roce 2012 na 156 v roce 2013, včetně obrázků a videí), přičemž v jiných oblastech Židovská obec dokázala registrovat pouze pokles takovýchto projevů (například „fyzické útoky na majetek“ a „obtěžování“: pokles o polovinu) a beztak se jedná o naprosto zanedbatelná čísla. Mimochodem dokonce i graf, přiložený ke zprávě, je zmanipulovaný – křivka s názvem „obtěžování a vyhrožování“ ukazuje nárůst oproti roku 2012, ačkoliv počet případů poklesl z desíti na devět údajných incidentů.

V rozporu s těmito skutečnostmi píše například online vydání MD Dnes, že „Židovská obec varuje před sílícími projevy antisemitismu v Česku“ a že loni bylo objeveno 156 vysloveně antisemitských textů, zatímco o rok dříve jen 58. A první místopředsedkyně pražské Židovské obce hovoří o „strmém nárůstu antisemitských vyjádření na internetu“. V podobném stylu referovalo například i online vydání časopisu Týden nebo portál Deník.cz.

Vtáhli do toho i ministryni Válkovou

Portál Eurozpravy.cz naprosto nelogicky spojil se zprávou o publikování výroční zprávy pražské Židovské obce i nedávné pobouření ohledně výroku ministryně spravedlnosti ČR Heleny Válkové o situaci Čechů za Protektorátu. Miloslav Kalousek (TOP 09) a místopředseda ODS Martin Kupka kritizovali Válkovou pro údajné popírání a bagatelizování utrpení Židů, ačkoliv ministryně explicitně hovořila pouze o Češích, a nikoliv o Židech. Eurozpravy.cz uvádějí, že „výroky české ministryně publikoval i přední židovský zpravodajský server Jewish Telegraphic Agency“.

Ve výroční zprávě pražské Židovské obce vedle článků publikovaných kupř. i na Britských listech a v Haló noviny najdeme ve výčtu i 7 textů, zveřejněných na Našem směru v roce 2013 a jeden text z roku 2012. „Zda se už jedná o cílený podvod Židovské obce, či o hrubý šlendrián s čísly a letopočty, je v podstatě jedno, uvědomíme-li si, že vedle skutečně primitivních a nesnášenlivých protižidovských textů, které se na českém internetu bezpochyby také objevují, Židovská obec do svého seznamu zcela neodůvodněně zahrnula řadu věcných a fakty podložených kritických článků, jež nelze za protižidovské vůbec označit. Je to zkrátka v mnoha případech účelově přitaženo za vlasy, zvlášť, pokud je v inkriminovaných textech operováno podloženými a věcnými argumenty“, uvádí k této skutečnosti vedoucí redaktor Našeho směru, Lukáš Beer. „Nezbývá tedy než doufat, že čtenáři, který si budou chít vytvořit vlastní úsudek o tom, co je a co není antisemitské, využijí hojně seznam s URL odkazy, který Židovská obec vypracovala.“

Beer pokračuje: „Lze očekávat, že někteří čeští politikové budou ve svých projevech opět operovat tvrzeními o údajném nárůstu antisemitismu, a právě pro ně byla tato výroční zpráva vyfabrikována. Je smutné, že když lidé ze Židovské obce nemohou doložit žádná dramatická čísla o antisemitských incidentech nejrůznějšího druhu, musí si posloužit takovýmito metodami. O to víc si vážím každého informovaného slušného člověka židovského původu, který na tento nešvar poukazuje a v budoucnu snad ještě poukáže. Jinak reálně hrozí nebezpečí, se i pražská Židovská obec časem stane i pro širší masy Čechů se svými výročními zprávami nedůvěrohodnou a bude díky svému vystupování a díky pokusům zasahovat do politického dění narážet na despekt a na stejnou averzi, se kterou se například dnes potýká židovská obec ve Vídni. Dnes přinejmenším víme, že pražská Židovská obec se svými výročními zprávami ztrácí defintivně a prokazatelně na věrohodnosti. Jsem si nehledě na to jist, že proticikánských nebo protimuslimských incidentů bychom u nás mohli identifikovat podstatně více“, uzavírá Beer. (-lb-)

Seznam texů Našeho směru, které pražská Židovská obec označila za „antisemitské“:

Podívejte se, jak vojenský historik Jan B. Uhlíř konkrétně lhal české policii o „Našem směru“

Židé útočí na rakouského ministra obrany – a opět ubírají "svému" holocaustu na vážnosti

„Skrytá tvář nacistického Německa“ – podívejte se na záběry, které Česká televize neukáže!

35 lží za "výborně"

Antisemitismus narůstá, narůstá, narůstá…

Exkluzivita holocaustu: Nadhodnocování jednoho lidského života oproti jiným

Koncentrační tábory ve službách demokracie aneb Nastavte propagandě zrcadlo II.

Před 70 lety: Moravec o „evropském socialismu“